Welkom

Welkom op de website van woonproject De Burgh in Wageningen
De Burgh is een kleinschalig woonproject in Wageningen van acht jongvolwassen bewoners met een verstandelijke beperking. De Burgh is een ouderinitiatief. In 2013 en 2014 wordt De Burgh gebouwd en in oktober 2014 start het wonen. De bewonersgroep is nu  compleet en de voorbereiding van het wonen is in volle gang . De bewoners zien er echt  naar uit om op eigen benen te gaan staan ,  samen onder een dak,  maar ook  voor iedereen   een  eigen appartement.  De Woningstichting bouwt en verhuurt De Burgh. Ten behoeve van de begeleiding van de bewoners is onlangs een intentieverklaring met de zorgverlener ’s Heeren Loo getekend. Deze zal nog in de loop van dit jaar worden omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. Met Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) wordt de begeleiding ingekocht.

De Burgh
De naam van het woonproject is ontleend aan een pandje dat in de 17 e eeuw aan het Spijk in Wageningen werd gebouwd met de naam Rust en Burgh. De Burgh verwijst verder naar een versterkte plaats en toevluchtsoord.

Het project De Burgh maakt deel uit van plan Torckdael op de hoek van ’t Spijk en Rustenburg, tegenover het Torckpark. Het is een nieuwe woonwijk met zorgwoningen, eengezinswoningen en appartementen. De ligging van De Burgh in een woonwijk op loopafstand van het centrum biedt alle gelegenheid voor integratie van de bewoners in de  Wageningse samenleving.

Voor meer informatie over de plannen en activiteiten van De Burgh zie:
Plan van Woonproject De Burgh, “Bouwen aan Kansen”

Voor meer informatie, zie onze jaarverslagen:
Jaarverslag 2015 Vereniging Woonvereniging De Burgh
Jaarverslag 2014 Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh

1

Comments are closed.