Actueel

Op 22 april 2013 is de samenwerking van de Woonvereniging met de Woningstichting officieel vastgelegd. Tijdens een feestelijk samenzijn van ouders, toekomstige bewoners van De Burgh en vertegenwoordigers van de Woningstichting, waaronder directeur Lex Jansen en projectleider Wan de Kimpe, is de samenwerkingsovereenkomst getekend . Na afloop werd het glas geheven op de goede samenwerking.

1            2
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en daarbij hoort een heerlijke taart!

Buurtfeest Torckpark
Op 20 april 2013 was er een buurtfeest in het Torckpark rondom onze toekomstige buren,  woonproject de Wijde Wereld.  Als “buren van” hebben we  ook ons wooninitiatief gepresenteerd. Die dag hebben we veel mensen ontmoet, waaronder veel toekomstige buurtbewoners, die vaak voor het eerst hoorden dat er twee wooninitiatieven in hun buurt worden gevestigd. Het was heerlijk te ervaren hoe warm en betrokken de  mensen reageerden.

1            2
De verkoop van appeltaart op het buurtfeest in het Torckpark

Start bouw project
Na de sloop van de vroegere bebouwing, is medio 2013 begonnen met het bouwrijp maken van het te bebouwen terrein. Inmiddels zijn de bouwborden geplaatst en zal de nieuwbouw snel worden opgestart. De verwachting is dat de oplevering na de zomer van 2014 zal plaats vindt.

30 oktober 2013 organiseerde de Woningstichting de feestelijke eerste steenleggingen van de diverse deelprojecten binnen het plangebied Torckdael. Een echte mijlpaal waarbij natuurlijk de heer Lubbert Adolph Torck (bekende notabele uit de geschiedenis van Wageningen en naamgever van het plangebied) een prominente rol vervulde.

Voor meer informatie over de bouwactiviteiten: zie  www.torckdael.nl

6
Bouwrijp maken

1            2
 Vordering van de bouw in de 2e helft van 2013

1            2
Oktober 2013 de eerste steenlegging

           
Bouw begin 2014

Samenwerking ’s Heeren Loo
Eind 2013 is begonnen met de organisatie van de zorg/begeleiding van de bewoners van het project. Nadat door een extern deskundige advies is uitgebracht ten aanzien van de aard en omvang van de zorg, zijn in het voorjaar gesprekken gevoerd met een aantal potentiële zorgverleners.. Daaruit is ’s Heeren Loo gekozen. Met deze organisatie is 2 juni een intentieverklaring opgesteld met de bedoeling deze in de loop van dit jaar om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens is een wervingsproces gestart om het zorgteam samen te stellen. In samenwerking met ’s Heeren Loo is inmiddels een team van 5 personen samen gesteld, die de begeleiding van de bewoners op zich gaan nemen. Het team is inmiddels met de voorbereidingen begonnen, zodat het bij het ‘echte’ begin van het project (half oktober) full speed van start kan gaan. Het mag duidelijk zijn dat we erg blij zijn met deze ontwikkelingen en we verheugen ons op een geweldige samenwerking met het team en ’s Heeren Loo.

15 september 2014: Sleutels voor De Burgh in project Torckdael
Maandagochtend 15 september kregen de bewoners van woonproject De Burgh de sleutel van hun nieuwe huis in het project Torckdael van de Woningstichting. De Woningstichting had bij deze feestelijke gelegenheid ook gezorgd voor een mooie taart en drinken.

Het is een schitterend huis geworden, daar zijn alle bewoners (en hun ouders) het over eens. De gemeenschappelijke woonkamer en keuken zijn ruim en heel licht en de ligging aan het Spijk is geweldig. Iedereen heeft zin om zelfstandig te gaan wonen in het eigen appartement, ook al is het een spannend vooruitzicht.

Bij de oplevering werden mede werkers van de Woningstichting door ouders en bewoners in het zonnetje gezet en bedankt voor de constructieve samenwerking. “Dat het zó mooi zou worden, dat hadden we niet durven dromen, toen we 6 jaar geleden bij de Woningstichting en de gemeente aanklopten”. Lex Jansen, directeur van de Woningstichting, gaf aan ook de Woningstichting erg trots is op het resultaat.

Natuurlijk gaat veel dank uit naar sponsors die de inrichting van De Burgh mogelijk hebben gemaakt: landelijke organisaties zoals VSB, NutsOhra, NSGK, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Skanfonds, Fonds Madurodam en Fundatie Luden van Stoutenberg. Maar ook naar fondsen en ondernemingen uit Wageningen e.o.: Rabobank, Kees Marcelis Architectuur, Eric Meijer tuinontwerp, WAVE meubelmakerij, Marin en Keller.

Ook de 5 begeleiders van ’s Heeren Loo die een nieuwe baan hebben gevonden bij De Burgh waren onder de indruk. De komende weken wordt het huis verder ingericht en daarna gaat het wonen dan echt beginnen.

IMG_4231      IMG_4216      IMG_4215

Comments are closed.