De Bewoners

De bewoners van het woonproject zijn acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, vier vrouwen en vier mannen. Iedereen werkt met veel plezier in Wageningen en omgeving: in de bediening en keuken in de horeca, in het groenonderhoud, in een serviceflat ed. Naast het werk hebben de bewoners veel hobby’s zoals: voetbal, korfbal, hockey, toneel, dansen, muziek en vogels observeren. De bewoners leiden een actief en zo zelfstandig mogelijk leven. De Burgh biedt de beschermde woonomgeving en de begeleiding die zij daarbij nodig hebben.

Bij de selectie van nieuwe bewoners is rekening gehouden met een aantal eisen waaraan de bewoners moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan de woongroep en daarbinnen goed te kunnen functioneren . Er is een financiële voorwaarde: de bewoner moet de beschikking hebben over een persoonsgebonden budget , dat toereikend is om (een evenredig aandeel van ) de gemeenschappelijke zorg in te kopen. De bewoner moet bereid zijn om  een individuele huurovereenkomst met de Woningstichting af te sluiten en een zorgovereenkomst af te sluiten met de Vereniging .

Ook worden er eisen aan de persoon van de bewoner gesteld. De bewoner moet in staat zijn om met een  redelijke  mate van zelfstandigheid te wonen en   over voldoende vaardigheden beschikken om begeleiding te ontvangen en met anderen semi-zelfstandig samen te leven.

De bewoners  leren elkaar steeds beter kennen: als vriendengroep, op verjaardagen, in een kookcursus of schilderworkshop, etc.

Kookcursus
Het gezamenlijk koken en eten wordt straks een belangrijk sociaal onderdeel van het wonen. Daarom leren de bewoners in een kookcursus verzorgd door Jeanette Matser van Goed-Gevoed  om gezonde en lekkere maaltijden te bereiden met elkaar.  Een gezellig en leerzaam samenzijn eens in de maand.

131a                                121a
Kookles mei 2013

De Schilderworkshop
Met elkaar dingen doen bevordert de sociale samenhang van de toekomstige woongroep. De deelname aan een schilderworkshop, gegeven door de lokale kunstenaars Thea Vos en Henny Hovestad, was hiervan een geslaagd voorbeeld.

IMG_2985IMG_2986IMG_2987IMG_2988

IMG_2989IMG_2990IMG_2991IMG_2992
Zelfportretten, resultaten van de schilderworkshop

Eind 2013 Plannen maken voor de inrichting.
Nu de bouw van het project De Burgh in volle gang is, wordt het tijd om met de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte bezig te gaan. Een werkgroepje van een aantal ouders met de toekomstige bewoners is hier inmiddels mee aan de slag gegaan, daarbij ondersteund door het architectenbureau Studiokeesmarcelis (www.keesmarcelis.nl) uit Arnhem. Dit bureau biedt geheel belangeloos zijn diensten aan, een fantastisch gebaar! Eerst hebben de toekomstige bewoners hun wensen en ideeèn weergegeven op moodboards. Op basis hiervan heeft het bureau een eerste voorzet gedaan ten aanzien van de inrichting. Bij de presentatie waren alle bewoners aanwezig waren.

1
Moodboards maken

1


De presentatie door Kees Marcelis en Liesbeth Albers.

Comments are closed.