Woonproject De Burgh

Najaar 2008 nemen enkele ouders het initiatief. Zij starten de verkenning hoe het toekomstig wonen van hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking het beste hand in hand kan gaan met verdere integratie en ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Het sociale aspect van het wonen telt zwaar. De initiatiefnemers hebben andere ouders en medebewoners geworven en vergelijkbare woonprojecten bezocht . Belangrijke uitgangspunten voor het woonproject zijn individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie.

Met de medewerking van de Woningstichting en de gemeente Wageningen  heeft het initiatief verder gestalte gekregen. Met het bouwrijp maken van de  bouwlocatie in het nieuwbouwplan Torckdael  is De Burgh  in  de zomer van 2013  echt van de grond gekomen.

Het project samengevat
De Burgh biedt huisvesting en begeleiding aan acht jongeren met een verstandelijke beperking. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Daarnaast  is er gemeenschappelijke ruimte om samen te eten en vrije tijd door te brengen. De bewoners leiden een zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven: iedereen heeft bezigheden buitenshuis  in de vorm van werk, hobby’s, sport. De Burgh  is een goede thuisbasis, zodat bewoners niet geïsoleerd raken. De woonbegeleiding voorziet  in  toezicht, structuur en ondersteuning. Het streven is gericht op verdere persoonlijke ontwikkeling, binnen én buiten het wonen.

De bewoners zijn bij de start van het wonen tussen de 20 en 27 jaar. Het wonen in De Burgh stelt wel eisen aan de bewoners, zoals over voldoende sociale vaardigheden beschikken, er in willen investeren om een groep te gaan vormen, andermans privacy en grenzen kunnen respecteren, en een gezonde levensstijl hebben. De bewoners beschikken allen over een PGB voor de begeleiding.

De ouders van de acht bewoners zijn zeer actief betrokken bij De Burgh, bij het opzetten van het project en straks bij het onderhouden ervan. Zij zetten zich er voor  in dat  hun kind zo zelfstandig mogelijk is. De ouders zijn verantwoordelijk voor de PGB-aanvraag en voor het behoud van werk- en dagactiviteiten, hobby’s ed.

Comments are closed.