Bewoners

De bewoners van het woonproject zijn acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Allen werken ze met veel plezier in Wageningen en omgeving: in de bediening en keuken in de horeca, in het groenonderhoud, in de kinderboerderij, in een serviceflat. Naast het werk hebben de bewoners veel hobby’s zoals: voetbal, korfbal, hockey, toneel, dansen, muziek en vogels observeren. De bewoners leiden een actief en zo zelfstandig mogelijk leven. De Burgh biedt de beschermde woonomgeving en de begeleiding die zij daarbij nodig hebben.

Bij de selectie van nieuwe bewoners is rekening gehouden met een aantal eisen waaraan de bewoners moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan de woongroep en daarbinnen goed te kunnen functioneren. Er is een financiële voorwaarde: de bewoner moet de beschikking hebben over een persoonsgebonden budget, dat toereikend is om (een evenredig aandeel van ) de gemeenschappelijke zorg in te kopen. De bewoner moet bereid zijn om een individuele huurovereenkomst met de Woningstichting af te sluiten en een zorgovereenkomst af te sluiten met de Vereniging .

Ook worden er eisen aan de persoon van de bewoner gesteld. De bewoner moet in staat zijn om met een redelijke mate van zelfstandigheid te wonen en over voldoende vaardigheden beschikken om begeleiding te ontvangen en met anderen semi-zelfstandig samen te leven.

Comments are closed.