Organisatie

Vereniging De Burgh
Woonvereniging De Burgh is in 2011 opgericht met als doel het realiseren van huisvesting en zorg en kwaliteit van leven voor  jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Alle ouders van de bewoners van De Burgh zijn lid. Woonvereniging De Burgh werkt samen met de Woningstichting, zorginstelling ’s Heerenloo en andere betrokkenen.

Contact
Frans Bentlage (voorzitter), telefoon 03435-78162 / 06-51406486 (privé)
Saskia Visser (secretaris), telefoon 06-13532531 (privé)
Hans van Prooijen (penningmeester)
Postadres: Woonvereniging De Burgh, p/a Gen. Foulkesweg 12a, 6703 BR Wageningen

Financiering
De bewoners betalen de huur voor het appartement en het  levensonderhoud van hun inkomen of Wajong uitkering. De appartementen komen in aanmerking voor huurtoeslag. De bewoners betalen de zorg uit hun PGB.

Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh
De stichting heeft als doel het verwerven van (aanvullende) fondsen ten behoeve van de realisatie en het in stand houden van het woonproject.

bankrekeningnr.: 171680154 t.n.v. Stichting Steun Woonvereniging De Burgh Wageningen

Contact Stichting
Ruub Vis (voorzitter), telefoon 0317-423791 (privé)
Renée Schakel (penningmeester), telefoon 03435-78162 (privé)

Jaarverslagen
Recente financiële jaarverslagen van Vereniging en Stichting:

Voor Plan De Burgh (doel en achtergronden van Stichting en Vereniging) en activiteiten verslagen, zie:

Overleg en werkgroepen
De leden van De Burgh overleggen een aantal keer per jaar in het zogenoemd “ouder overleg”, gericht op de praktische zaken rond het wonen, en op onderwerpen gerelateerd aan begeleiding, zorg en samenwonen. Bij dit overleg is namens alle acht bewoners een vertegenwoordiger aanwezig. Daarnaast is er enkele malen per jaar “breed overleg”: alle ouders van toekomstige bewoners, en soms gasten en/of de bewoners zijn erbij.

In groepjes van wisselende samenstelling wordt veel werk verzet. De verschillende kennis en ervaring die ouders meebrengen wordt zo benut. Ook wordt gebruik gemaakt van advies en ondersteuning uit het netwerk van De Burgh of van andere ouderinitiatieven. Groepjes zijn o.a. actief op de thema’s:

  • financiën
  • onderhoud en inrichting;
  • (brand)veiligheid;
  • tuinonderhoud

Comments are closed.