Project

De Burgh biedt huisvesting en begeleiding aan acht jongeren met een verstandelijke beperking. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Daarnaast  is er gemeenschappelijke ruimte om samen te eten en vrije tijd door te brengen. De bewoners leiden een zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven: iedereen heeft bezigheden buitenshuis in de vorm van werk, hobby’s, sport. De Burgh is een goede thuisbasis, zodat bewoners niet geïsoleerd raken. De woonbegeleiding voorziet in toezicht, structuur en ondersteuning. Het streven is gericht op verdere persoonlijke ontwikkeling, binnen én buiten het wonen.

De bewoners zijn bij de start van het wonen in 2014 tussen de 20 en 27 jaar. Het wonen in De Burgh stelt eisen aan de bewoners, zoals over voldoende sociale vaardigheden beschikken, er in willen investeren om een groep te gaan vormen, andermans privacy en grenzen kunnen respecteren, en een gezonde levensstijl hebben. De bewoners beschikken allen over een PGB voor de begeleiding.

De ouders van de acht bewoners zijn zeer actief betrokken bij De Burgh, bij het opzetten van het project en bij het onderhouden ervan. Zij zetten zich er voor in dat hun kind zo zelfstandig mogelijk is. De ouders zijn verantwoordelijk voor de PGB-aanvraag en voor het behoud van werk- en dagactiviteiten, hobby’s, en dergelijke.

Comments are closed.